Utbildning Hållbart inköp i praktiken

December 5, 2023

Embedded Skills presenterar:

Utbildning i Hållbart inköp i praktiken

Det kommer flera lagkrav inom hållbarhet på företag, såsom CSRD och CSDDD. Ofta får du som inköpschef en stor del av ansvaret för ditt företags hållbarhetsagenda genom inköps ansvar för leverantörerna och supply chain.

Det här ansvaret kan vara utmanande på flera sätt, bland annat i tid, resurser och kunskaper. Därför har Embedded Skills tagit fram en utbildning som ska hjälpa dig som inköpschef och ditt team. Syftet är att ni ska få konkreta verktyg för hur ni bäst tar tag i och genomför det som behövs för att vara redo när lagkraven träder i kraft.

Fokus i utbildningen ligger på CSRD och CSDDD och vad inköp konkret behöver göra för att uppfylla kraven. Du får hands-on checklistor för Inköp kopplat till CSRD & CSDDD som vägleder dig att ta fram och prioritera vilka aktiviteter du behöver göra.

Ur innehållet:

 • EU Taxonomi, begreppsdefinition och EUs tidsramar för lagstiftning och dess konsekvenser
 • Genomgång av CSRDs/ESRSs och CSDDDs regelverk kopplat till Inköp
 • Workshop: Dubbelväsentlighetsanalys - input från Inköp
 • WorkshopRiskanalys från ett ESG perspektiv
 • Governance/ styrning av ESG i företaget och Inköps roll
 • Vilka förändringar måste göras på Inköps strukturkapital (policy, leverantörsuppförandekod, processer för kategori/leverantörsstrategier samt upphandlings- och avtalsprocessen, avtalsmallar etc.) på grund av ESG/CSRD/CSDDD
 • Utvärdering av leverantörer utifrån ett ESG-perspektiv: Uppdateringar av leverantörsutvärderingskriterier och riskanalyser kopplat till ESG
 • Hur påbörjar vi bäst arbetet med leverantörerna? Segmentering och olika koncept att jobba med att leverantörerna minskar sin negativa påverkan inom ESG området
 • Handlingsplan för att gå från data och planer till aktiviteter och resultat

John Sorber har lång erfarenhet från hållbarhet och från  ledande positioner främst från bygg/anläggning och industriell innovation, bland  annat som Sustainability Director, Hållbarhetschef, projektledare, och som  konsult under WSP och COWI. John har också två masterexamen samt pågående  studier inom klimatförändringar, utveckling, och policyer.

Peter Tull har många år inom inköp och flera roller som  inköpschef och CPO hos företag som Lantmännen, Compass Group, SCA och Essity.  Peters uppdrag har ofta varit att driva förändring, utveckla inköp och supply  chain, inklusive strategiutveckling, implementering, organisationsutveckling,  hållbarhet och digitala projekt.

Tid, plats och investering

Utbildningen ges på plats vid följande tillfällen:

 • onsdag 13 mars 2024 kl 08.30 – 16.00
 • onsdag 17 april 2024 kl 08.30 – 16.0
 • onsdag 22 maj 2024 kl 08.30 – 16.00
 • Plats: Centrala Stockholm (plats meddelas per utbildningstillfälle)
 • Investering: SEK 12 500 (moms tillkommer).
 • Begränsat antal platser   

Förtäring under fika- och lunchpauser ingår. I priset ingår utbildningsmaterialet, checklistor samt tillgång till professionell och personlig rådgivning under workshop-avsnitten så att du lämnar utbildningen med  en tydligare bild av vad du behöver göra härnäst.

Kontakt och anmälan

Anmälan sker till Rebecca Ancker, Managing Partner på Embedded Skills,  
0734 332 336 rebecca.ancker@embeddedskills.se

Anmälan är bindande, men inte personlig.

 

Varmt välkommen!

Download PDF