LET US FIND
THE MISSING
PIECE

PIECE

VÅRA
TJÄNSTER

Vi på Embedded Skills tillämpar en kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsmetod, en metod där man lägger fokus vid de kvalifikationer som en specifik tjänst kräver. Våra erfarna rekryterare och konsultchefer hjälper dig till hitta rätt kandidat till ditt företag, där ni båda kan trivas och frodas. Metoden innebär att vi noggrant analyserar kompetenser som krävs för en viss roll inom en organisation och matchar den med behovet och kulturen på ditt företag . Vi ser alltid till att vara konsistenta och håller fast vid ett antal kriterier under vår bedömning och hänvisning av en kandidat. Eftersom kriterierna är tydligt fastställda blir bedömningen av intervjun mer rättvis och konsekvent. Vid utvärdering av kandidaters praktiska erfarenhet, använder vi seniora rekryterare med lång och bred erfarenhet från olika företag och branscher. Här kan du se hur våran process ser ut.

Kompetenta och kvalificerade rekryterare

Med en gedigen erfarenhet inom rekrytering och bemanningsbranschen sedan 2015. Vi har hjälpt många fantastiska kandidater att hitta till sin rätta arbetsplats inom en rad olika branscher. Våra medarbetare besitter hög kompetens inom ett flertal områden, där vi tillämpar en gedigen och noggrann utbildningsplan för att säkerställa högsta möjliga kompetensnivå. Våra rekryteringskonsulter brinner för att hjälpa dig att hitta rätt medarbetare på rätt arbetsplats. Vi vill att du ska må bra och trivas i din nya roll så att du kan prestera och utvecklas.

Transparent rekryteringsprocess

Embedded Skills ger dig information löpande under processens gång gällande uppdragets status. Du bestämmer själv hur delaktig du vill vara under rekryteringsprocessen. Som kund får du självklart full insyn i uppdraget för att kunna vara med och påverka slutresultatet. Vi skräddarsyr rekryteringsprocessen efter ditt företags önskemål. Därför är det fullt möjligt att addera något steg i processen, eller om ni vill genomföra något steg på egen hand.

Våra förväntningar på
dig som kund

Syftet med att ha förväntningar våra kunder är att säkerställa kvaliteten i varje steg av rekryteringsprocessen. Nedan följer ett antal faktorer för en framgångsrik rekryteringsprocess. Erfarenheter visar att det är bra att vara tydlig med dessa. Som en rekryteringsbyrå av hög kvalitet vill vi tillhandahålla snabb, tydlig och professionell återkoppling till kandidaterna och på så sätt se till att du som kund får den mest lämpliga kandidaten och - oberoende av resultatet för kandidaterna - skapa en positiv känsla för ert varumärke under hela rekryteringsprocessen. Därför är det viktigt för oss att ni: Prioriterar tid för intervjuer med utvalda kandidater inom ramen för ett givet tidsschema samt ser till att alla intressenter som är involverade i intervjuerna är tillgängliga inom specifika tidsramar och är uppdaterade på behovsspecifikationen. Om det finns en plan för den interna processen (intervjuer, egna tester/bedömningar etc), är det tacksamt att det kommuniceras till Embedded Skills. Om behoven ändras eller om det finns en möjlighet att de ändras under processen, är det bra att meddela Embedded Skills detta.

Globala mål - För hållbar utveckling
Vi på Embedded skills arbetar dagligen för anständiga arbetsvillkor. Vi anser att det på både kort och lång sikt kommer leda till en inkluderande arbetsmarknad samt en hållbar ekonomisk tillväxt.Vi behöver tillsammans med stora institutioner skapa hållbara jobb där arbetsvillkoren för våra konsulter är i större fokus än vår affärsidé. Därför ser vi till att skapa förutsättningar och strukturer för allas lika villkor på arbetsmarknaden.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att rekrytera eller bemanna inom inköp eller supply chain till ert företag? Kontakta oss nedan.

Är du kandidat? Klicka här!

Tack! Vi hör av oss inom kort!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.
HITTA OSS
WeWork c/o Embedded Skills United AB Regeringsgatan 29, 111 51 Stockholm, Sweden
KONTAKT
info@embeddedskills.se
+46 8 29 83 00
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.